اولویت تأمین زیرساخت های مسکن ملّی در آذربایجان شرقیشهریار پرس/رحمتی در نشست شورای مسکن استان گفت : قبل از هر چیز باید تکلیف زیرساخت های شهری در محل ساخت و سازهای مسکن ملّی مشخص شود تا تجربه ی نادرست مسکن مهر را در این طرح نداشته باشیم.
 
وی همچنین گفت: ساخت مسکن از اولویت‌های اصلی و مهم دولت است و هیچ موضوعی نباید موجب تاخیر در اجرای مصوبات و پروژه‌های بخش مسکن در استان شود.
 
وی اظهار داشت: در شهرهایی که با مشکل تامین زمین مواجه هستیم باید اطلاع‌رسانی در خصوص طرح خودمالکی انجام گیرد تا از ظرفیت بخش خصوصی در تامین زمین استفاده شود.
 
رحمتی گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به آماده‌سازی زمین‌های موردنیاز و معرفی افراد متقاضی هرچه زودتر اقدام کند.
 
 اسحقی نژاد معاون راه و شهرسازی استان هم گفت: بیش از 70 درصد زمین های نهضت ملی مسکن در استان تامین شده است.