170135938

تبریز -شهریارپرس- رئیس هیات نظارت بر انتخابات دهمین دوره انتخابات هیات نماینـدگان اتـاق بازرگانـی تبریز از آغاز ثبت نام از داوطلبان عضویت در این هیات خبر داد.

صابر پرنیان روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به شرایط اعلام شده، داوطلبان عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می توانند از سـاعت ۸ صبـح روز سـه شـنبه چهارم بهمن تا پایان روز ۱۱ بهمن نسـبت بـه اعلام کاندیداتـوری و ثبـت نـام در سایت election.iccima.ir اقـدام کنند.

وی اعلام کرد: انتخابات دهمین دوره هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی تبریز از سـاعت ۸ تا ۱۸ روز چهارشـنبه دهم اسفند ماه برگزار می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به شـرایط تعیین شده برای داوطلـبان عضویـت در هیـات نمایندگان گفت: داشتن کارت عضویت معتبر حقیقی و یا حقوقی با حداقل ۲ سال سابقه عضویت پیوسته و یا ناپیوسته، عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب و عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محدودیت از حقوق اجتماعی می شود، از جمله شرایط عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی است.

وی همچنین با اشاره به شرایط احـراز اهلیـت تجـاری و یـا فعالیـت اقتصـادی خاطرنشان کرد: ارائه مستندات حداقل فروش ۱۵ میلیارد تومانی در یک سال بر اساس اظهارنامه های مالیاتی، ارائه لیست پرداخت حق بیمه شاغلان تامین اجتماعی حداقل ۲۰ نفر شاغل در یک سال، ارائه گواهی انتخاب به عنوان صادر کننده یا تولید کننده نمونه در سطح استانی و یا ملی از دیگر موارد مطرح شده برای عضویت است.

دور قبلی انتخابات هیات نمایندگان اتاق تبریز اسفند سال ۱۳۹۷ برگزار شد.

اتاق بازرگانی تبریز با قدمتی بیش از یک سده از قدیمی ترین تشکل های تجاری کشور و با سابقه ای طولانی در خیابان ارتش شمالی شهر تبریز واقع است که در ابتدا با عنوان اتاق تجارت تبریز تاسیس شده است.
تاریخ تأسیس اتاق تجارت در تبریز به سال ۱۲۸۵ هجری خورشیدی بر می گردد و اولین اتاق تجارت در کشور محسوب می شود.