هیات مدیره باشگاه تراکتور بر جذب بازیکنان باکیفیت تاکید کرد

شهریار پرس/ اعضای هیات مدیره باشگاه تراکتور بر ساختارسازی حرفه‌ای، آماده‌سازی تیم و جذب بازیکنان باکیفیت داخلی و خارجی تاکید کردند.

 از رسانه رسمی این باشگاه، بر اساس تصمیمات هیات مدیره، باشگاه اقدامات لازم در راستای ساختارسازی مبتنی بر اصول حرفه‌ای و با الگوبرداری از باشگاه‌های مطرح جهانی را در اولویت قرار خواهد داد به طوری که توجه به آکادمی باشگاه و ایجاد امکانات زیرساختی تیم‌های پایه، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های تراکتور است که با نظارت قربان بردیف انجام می‌شود.  

در این نشست همچنین باتوجه به افزایش کاذب قیمت بازیکنان داخلی، استفاده بهینه از سهمیه بازیکنان خارجی در دستور کار باشگاه قرار دارد و در همین راستا جذب بازیکنان خارجی باکیفیت و کارآمد با بررسی دقیق آخرین وضعیت فنی این نفرات یکی از رویکردهای اصلی باشگاه در این فصل خواهد بود.

همچنین جذب بازیکنان با کیفیت داخلی و اضافه کردن بازیکنان آینده‌دار تیم ملی امید به تراکتور، بررسی راهکارها برای توسعه شرایط اقتصادی باشگاه از دیگر موارد مورد تاکید اعضای هیات مدیره باشگاه در این جلسه بود.

براساس مصوبه هیات مدیره، باشگاه تراکتور به دنبال آماده‌سازی تیم با کیفیت برای لیگ برتر و کشف و پرورش استعدادهای جوان برای سال‌های آینده خواهد بود.

عباس الیاسی، علی خطیر، میرمعصوم سهرابی، منصور رستگارپور و محمد جنگجو به عنوان اعضای هیات مدیره باشگاه تراکتور در این جلسه حاضر بودند.

تمرینات تیم فوتبال تراکتور از ۱۵ تیرماه جاری و زیر نظر قربان بردیف به عنوان مسئول و مدیرفنی باشگاه آغاز خواهد شد.