۵۰ هزار دانش‌آموز مشغول مهارت آموزی هستندشهریارپرس/ معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: نزدیک ۵۰ هزار دانش‌آموز مشغول مهارت آموزی هستند که ۵۰ درصد آنها در حوزه‌ی صنعتی، ۲۳ درصد خدمات، ۲۳ درصد هنر و چهار درصد در حوزه‌ی کشاورزی مشغول هستند.

عاشور اکرمی روز سه‌شنبه، ۳۱ خرداد ماه، در جلسه‌ی شورای توسعه مهارت آذربایجان شرقی، اظهار کرد: سند تحول دولت به دست تمامی دستگاه‌ها رسیده است و تحقق گام دوم انقلاب نیز مطرح شده است که مبنا و اساس برنامه‌ی هفتم توسعه است و یک چالشی مطرح شده است که آموزش و پرورش در حکمرانی دچار نقص است که آموزش و پرورش تنها متولی آموزش بوده و باید تمامی نهادها تسهیلگرانه کمک کنند.

وی ادامه داد: سازمان فنی و حرفه‌ای باید به عرضه محوری توامان با عرضه و تقاضا مشغول شود که ۱۶۷ رشته در شاخه کاردانش، ۷۵ رشته آن در استان فعال بوده و از ۴۰ رشته فنی و حرفه‌ای نیز ۳۵ مورد آن در آذربایجان شرقی فعال است.

اکرمی افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای همکاری خوبی با آموزش و پرورش دارد و تمامی دستگاه‌ها نیز برای انجام امر مهارت آموزی پای کار آمده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: حوزه‌ی کفش و کیف رشته‌ای به نام سراجی دارد که دو سال هم در خصوص آن جلسه داشته‌ایم اما هیچ دانش آموزی در این رشته ثبت نام نکرد امسال نیز شیرین‌جات و سازمان محیط زیست درخواست ایجاد رشته کردند.

وی افزود: نیازمند نیازسنجی اشتغال کوتاه مدت و دراز مدت در استان هستیم که آموزش و پرورش نیاز بیشتری به آن دارد؛ باید در کوتاه مدت در زمینه‌ی رشته‌های کاردانش و در دراز مدت در حوزه‌ی فنی و حرفه‌ای سیاست گذاری کنیم.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در پایان تاکید کرد: باید سازمان‌ها و نهاد دولتی و انقلابی پای کار آمده و به آنها مجوز دهیم تا هنرستان آن نهاد و سازمان ایجاد شود.