بهره مندی ۹۹ درصد خانوار روستایی هریس از نعمت گاز

شهریار پرس/رئیس اداره گاز هریس از بهره مندی ۹۹ درصد خانوارهای روستایی از نعمت گاز طبیعی در این شهرستان خبر داد.

حسن رنجبر در مراسم افتتاح پروژه گازرسانی به شش روستای شهرستان هریس، گفت: با اجرای این پروژه گازرسانی به روستاهای پاکچین، سولوجه و گورچین، تازه کند سفلی، دیزج ور، محمودآباد این شهرستان حدود ۹۹ درصد روستاها از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

وی افزود: در شهرستان هریس تاکنون برای بهره مندی خانوارهای شهری و روستایی ۷۲۶ کیلومتر شبکه گازرسانی در سال‌های مختلف انجام شده که به زودی با انجام پروژه‌های باقی مانده شاهد بهره مندی ۱۰۰ درصدی مشترکان شهری و روستایی در این شهرستان باشیم.

وی هم‌چنین از اولویت‌های اصلی اداره گاز شهرستان هریس را مقاوم سازی تاسیسات گازرسانی و تامین انرژی پاک بخش صنعتی عنوان کرد.