انتقال نسخه‌های اصلی مکاتب نگارگری به موزه هنر تبریزشهریار پرس/جبرئیل نوکنده در بازدید از موزه هنر مکتب تبریز و آذربایجان افزود: با توجه به سفر اخیر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تبریز و دستور وی مبنی بر غنی سازی محتوای موزه هنر مکتب این کهن شهر، امروز با حضور در این موزه براساس ارزیابی‌های انجام گرفته و همچنین انجام تعاملات با استان، در تلاش هستیم تا آثار را فهرست بندی کرده و متناسب با طرح محتوایی این موزه، فرآیند انتقال را انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه طراح دو موزه ملی ایران و آذربایجان آندره گودار بود اظهار کرد: به همین سبب نزدیکی بسیاری بین این دو موزه وجود دارد و در راستای غنی سازی این موزه و همچنین موزه هنر مکتب تبریز اقدامات ویژه‌ای انجام خواهد شد.

نوکنده با بیان اینکه وظیفه موزه ملی ایران غنی سازی محتوای موزه‌های شهرستان‌ها است ادامه داد: آثار فهرستی متعلق به دوره‌های ایلخانی، تیموری و صفوی مربوط به مکتب اول و دوم تبریز خواهند بود که پس از انجام این فرآیند تا شهریور ماه سال جاری به موزه هنر مکتب تبریز منتقل خواهند شد.

وی اضافه کرد: از دیگر اقدامات مهم دیگر اتصال این موزه ارزشمند به شبکه مجازی موزه‌های کشور خواهد بود تا به صورت آنلاین برخی از آثار نیز در این موزه به نمایش گذاشته شوند.