62808052

شهریارپرس/آذربایجان شرقی مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی خبر داد: قاچاقچی مواد سوختی در شهرستان شبستر به پرداخت ۹۷ میلیارد و ۶۶۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

صمد حضرتی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره اینکه پرونده این قاچاق از سوی نیروی انتظامی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است، افزود: ارزش این مواد سوختی قاچاق ۲۴ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال بود که در شعبه تعزیرات حکومتی شبستر رسیدگی شد.

وی اظهار کرد: شعبه پس از دریافت نتایج آزمایشات نمونه‌های شاهد و استعلامات و دفاعیات متهم، به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و متهم را با احتساب بهای کالای خارج شده از کشور به پرداخت مبلغ مذکور محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به پرونده ۷۵ دستگاه استخراج ارز دیجیتال به ارزش سه میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال در آذرشهر گفت: این پرونده از سوی ماموران انتظامی به این اداره کل ارسال و در شعبه ششم تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

حضرتی ادامه داد: شعبه پس از دریافت دفاعیات متهم به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز دانست و متهم را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت سه میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی با اشاره به پرونده انواع پوشاک خارجی قاچاق در تبریز گفت: این میزان پوشاک قاچاق به ارزش شش میلیارد و ۵۶۲ میلیون ریال از سوی نیروی انتظامی کشف شد و پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه به این پرونده در شعبه ششم تعزیرات حکومتی تبریز رسیدگی شد، افزود: شعبه پس از دریافت دفاعیات متهم به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و متهم را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت مبلغ مذکور محکوم کرد.