170743222

تبریز- شهریارپرس/ سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، در تابستان امسال سهم اشتغال بخش خصوصی استان با ۸۷.۲ درصد، ۱.۴ درصد از رقم کشوری بالاتر بوده است.

به گزارش شهریارپرس/ فرهاد ذوقی روز شنبه در گفت‌ و گو با خبرنگاران اظهار کرد: اشتغال و بیکاری از جمله موضوع‌های اساسی اقتصاد هر کشوری است؛ به‌گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود و نرخ بیکاری یکی از شاخص‌هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: مرکز آمار ایران نیز بر این اساس طرح آمارگیری نیروی کار را با هدف برآورد شاخص‌های نیروی کار به طور فصلی، سالانه و همچنین تغییرات آن در کل کشور، نقاط شهری، نقاط روستایی و تغییرات سالانه در استان‌ها با روش نمونه‌گیری چرخشی در فصل های مختلف سال اجرا می‌کند.

ذوقی ادامه داد: این طرح در فصل پاییز ۱۴۰۲ براساس نمونه‌ای متشکل از ۱۹۰ خوشه ۱۲ خانواری از خانوارهای شهری و روستایی آذربایجان شرقی، از ۲۰ آبان تا سوم آذر سال ۱۴۰۲ اجرا و به علت ساختار پراکندگی نمونه‌ها، امکان برآورد شاخص‌ها در سطح شهرستانی مقدور نبوده و نتایج طرح در سطح استان بررسی می شود.

سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی افزود: براساس نتایج اجرای طرح نیروی کار استان آذربایجان شرقی در فصل تابستان سال ۱۴۰۲شاخص های نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال، نرخ بیکاری کل، نرخ بیکاری جوانان و نرخ اشتغال استان نشان‌دهنده وضعیت مطلوب‌تری نسبت به کل کشور است.

وی اضافه کرد: براساس این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی استان در تابستان سال ۱۴۰۲ با ۴۳.۵ درصد، ۱.۹ درصد از نرخ مشارکت کشوری و همچنین نسبت اشتغال استان در تابستان سال ۱۴۰۲ با ۴۰.۶ درصد، ۲.۳ درصد از نسبت اشتغال کشور بیشتر است.

ذوقی خاطرنشان کرد: این گزارش نشان می دهد نرخ بیکاری کل و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله آذربایجان شرقی در تابستان سال ۱۴۰۲ به ترتیب برابر با ۶.۶ و ۱۴.۵ درصد بوده که از نرخ های بیکاری کشوری به ترتیب ۱.۳ و ۰.۶ درصد کمتر است.

وی ادامه داد: بررسی سهم اشتغال بخش کشاورزی و صنعت آذربایجان شرقی در تابستان سال ۱۴۰۲ نیز نشان می دهد این بخش ها به ترتیب با ۱۷.۹ و ۳۹.۶ درصد از سهم اشتغال بخش کشاورزی و صنعت کل کشور به ترتیب ۲.۴ و ۵.۶ درصد بیشتر بوده است.